Zwroty

NEXTERA RETAIL MANAGEMENT Sp. z o.o.ul. PL. JANA KILIŃSKIEGO 235-005 RZESZÓW
 
4. ZWROT TOWARU
 
4.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.
 
4.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas mailowo retail.nextera@hotmail.com lub listownie: NEXTERA RETAIL MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. PL. JANA KILIŃSKIEGO 2 35-005 RZESZÓW; o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 
4.3. Klient może skorzystać z udostępnianego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
4.4 W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu bankowego.
 
4.5 Firma NEXTERA RETAIL MANAGEMENT Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć zakupioną rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 
4.6 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
 
Ja.........................................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ............................................................................................................................................
Data zawarcia umowy to .........................................................................
Data odbioru.............................................................................................
Imię i nazwisko.........................................................................................
Login ........................................................................................................
Adres ........................................................................................................
Numer konta do zwrotu środków: ............................................................
 
Data...........................................................................................................
 
 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 
4.7 W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Przesyłki pobraniowe nie są odbierane w firmie i zostają odesłane do adresata przez Pocztę Polską.