Reklamacje

 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej
Umowy pod adresem
retail.nextera@hotmail.com
lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.;
NEXTERA RETAIL MANAGEMENT Sp. z o. o.
Pl. J Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
 
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
 
4. W przypadku odesłania towaru sprzedający nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 
5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Następnie towar jest naprawiany lub wymieniany na nowy, wolny od wad. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Kupującym, zwracane są pieniądze za zakup.